Hội nghị - hội thảo Events

Vietnam Blockchain Week
Expired
TP HCM
Mar 07, 2018
I/ Introduction Vietnam Blockchain Week is the first major Blockchain conference in Vietnam and the region in March 2018. Acknowledge the transformation from the fourth industrial revolution, this high-profile event develops the key theme of empowering 4.0 technologies. With the global takeoff of blockchain technology, and thanks to profound  geopolitical stability and one of the...
“Kawai Startup Fair 2018” – Hội chợ kết nối khởi nghiệp
Expired
1. GIỚI THIỆU VỀ KAWAI “Khởi nghiệp cùng Kawai” là cuộc thi ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp dành cho sinh viên trên toàn quốc, được tổ chức thường niên từ năm 2006 dưới sự tài trợ của Quỹ học bổng Kawai và bảo trợ bởi đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Sau...