Triển lãm Events

Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2018 – Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2018 (VIMF 2018)
Expired
Bắc Ninh
Jun 06, 2018
Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2018 – Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2018 (VIMF 2018) kết hợp với Triển Lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp 2018 – Industrial Automation Fiesta 2018 (IAF 2018) tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh từ ngày 6-8 tháng 6 năm 2018 VIMF 2018 tích hợp chuỗi...