event planner

Event Planner là những con người luôn bận rộn. Mỗi sự kiện xảy ra với vô số diễn biến khác nhau khiến các Event Planner đang thực hiện những công việc thuộc về Event Planning (Lập kế hoạch) bỗng chốc chuyển sang Event Doing (Triển khai và thực thi). Điều này sẽ khiến các Event Planner không...
More