xử lý

Tổ chức sự kiện ngoài trời – Bài toán đầy rủi ro với bất cứ EventProf nào! Ngày 10/1 vừa qua, chương trình Mobifone RockStorm được tổ  chức tại SVĐ Mỹ Đình, đây cũng là sự kiện kết thúc chuỗi chương trình RockStorm năm 2015 được tổ chức tại 7 tỉnh thành phố trong cả...
More
Đại lễ Vesak thu hút quá nhiều Phật tử khắp nơi hành hương về Ninh Bình. Công tác tổ chức có vẻ đã quá tải với lượng người tại đây. Bất cập khi số lượng người quá lớn tại sự kiện như này thường là địa điểm nghỉ ngơi, thực phẩm, an ninh, vệ sinh,...
More
Đã bao giờ các Event Planner gặp trường hợp nghệ sĩ đến muộn giờ diễn, không kịp để Backstage đẩy chương trình theo đúng kịch bản định sẵn!? Trong chương trình Festival Hạ Long vừa qua, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với lý do “tắc đường” đã không đến kịp để biểu diễn trong sự...
More